tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

ÐIỂM SÁCH NHƯ MỘT CÔNG CỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI. Nhà văn Heidi Julavits, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Mineral Palace, nhận định rằng vô số bài điểm sách hiện nay đội lốt phê bình văn học nhưng thực chất không mấy khác những bài quảng cáo thương mại. Bà tấn công mục điểm sách trên những tờ báo nổi danh như Observer, Press, New York Times Sunday Book Review, London Review of Books Village Voice. Bà cho rằng những bài điểm sách thường làm ra vẻ thông thái, hiểu biết, nhưng thực chất là rỗng tuếch, và chỉ gồm những lời tán tụng hoặc chê bai thiếu cơ sở, thiếu trách nhiệm và chuyên môn của công việc phê bình văn học. Thậm chí, nhiều bài điểm sách còn vay mượn cả những lời quảng cáo do các nhà xuất bản viết và in sẵn trên những bìa sách. Xem bài tường thuật của Bob Hoover.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018