tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

MICHAEL PALMER ĐOẠT GIẢI WALLACE STEVENS

 

Nhà thơ tiền vệ Michael Palmer vừa đoạt giải Wallace Stevens. Tiền thưởng là 100 ngàn đô-la, trao tặng hàng năm cho một nhà thơ chứng tỏ có tài năng ngoại hạng trong nghệ thuật thi ca.

Tổ chức trao giải, Hàn Lâm Viện của Các Nhà Thơ Hoa-kỳ, đã nhận định: "Michael Palmer là nhà thơ nghiệm tác hàng đầu của thế hệ của ông và của cả vài thế hệ gần đây. Một cây bút tuyệt hảo đã nối tiếp từ Wallace Stevens, các nhà thơ Black Mountain, John Ashbery, các nhà thơ đương đại Pháp, thi pháp của Octavio Paz và từ những dạng thức thơ "ngôn ngữ" (L-A-N-G-U-A-G-E), Michael Palmer là một trong những diệu thủ thi ca độc sáng nhất trong tiếng Anh hôm nay."

Palmer, năm nay 63 tuổi, là tác giả của Company of Moths, Codes Appearing và rất nhiều thi tập khác.

Giải Wallace Stevens được thành lập năm 1994, và trong số những nhà thơ đoạt giải có tên tuổi của John Ashbery, Adrienne Rich và W.S. Merwin.

 

 

Avant-garde poet wins $100,000 prize

Associated Press
Wed Sep 6, 12:06 PM ET

 

Avant-garde poet Michael Palmer has won the Wallace Stevens Award, a $100,000 prize given annually for "outstanding and proven mastery in the art of poetry."

"Michael Palmer is the foremost experimental poet of his generation and perhaps of the last several generations," according to a statement issued earlier this week by the Academy of American Poets, which gives the prize.

"A gorgeous writer who has taken cues from Wallace Stevens, the Black Mountain poets, John Ashbery, contemporary French poets, the poetics of Octavio Paz and from language poetries. He is one of the most original craftsmen at work in English at the present time."

Palmer, 63, is the author of "Company of Moths," "Codes Appearing" and numerous other collections.

Previous winners of the Stevens award, which was founded in 1994, include John Ashbery, Adrienne Rich and W.S. Merwin.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018