tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

SỰ NGU XUẨN NHƯ MỘT KHOA HỌC. Số người ngu xuẩn nhiều gấp bội so với số người thông minh, do đó nguy cơ khó tránh khỏi là sự ngu xuẩn sẽ thống trị thế giới chúng ta. Từ ngàn xưa, sự ngu xuẩn đã là một đề tài của việc nghiên cứu. Trong văn chương và triết học, Diderot, Sebastian Brant, Rabelais, Cervantes, Pope, Stern, Flaubert và nhiều người khác đã có những tác phẩm về sự ngu xuẩn. Nhưng Wittgenstein cho rằng nếu người ta chưa bao giờ làm những điều ngu xuẩn, thì chẳng có điều gì thông minh phải được thực hiện. Vô số những sự kiện thú vị về sự ngu xuẩn của nhân loại được ghi nhận trong The Encyclopaedia of Stupidity [Bách Khoa Từ Ðiển về Sự Ngu Xuẩn] do học giả Hoà Lan Matthijs van Boxsel biên soạn. Nhà xuất bản Reaktion Books ở Anh Quốc vừa phát hành bản tiếng Anh (do Arnold & Erica Pomerans chuyển ngữ). Xem bài tường thuật của Stephen Bayley. (Một điều thú vị khác: giữa năm 2003, nhà Gibson Square Books sẽ xuất bản cuốn Dictionary of Stupidity [Từ Ðiển về Sự Ngu Xuẩn] do chính Stephen Bayley biên soạn).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018