tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

KỶ LỤC LÀM SÁCH NHANH NHẤT. Một nhóm bốn mươi sáu nhà văn Ðức đã đạt kỷ lục làm sách nhanh nhất: từ lúc suy nghĩ tìm ý, rồi viết và in xong sách, chỉ mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Mỗi nhà văn chỉ có 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất 2 trang của cuốn sách dày hơn 90 trang. Tiếp theo là công việc của các nhà biên tập. Cuối cùng, cuốn sách được chuyển đến nhà xuất bản, và 1.000 ấn bản đã hoàn tất trước dự tính. (Theo dự tính, cuốn sách sẽ mất 12 tiếng đồng hồ để hoàn tất, nhưng cuối cùng chỉ mất hơn 10 tiếng đồng hồ). Ngay sau đó, trong khi 46 nhà văn cùng dự một buổi tiệc ăn mừng kỷ lục vừa đạt được, thì 1.000 ấn bản đã được bán sạch ở các tiệm sách thuộc 6 thành phố của nước Ðức. Tất cả tiền lời bán sách sẽ được trao tặng cho Cap Anamur, một tổ chức cứu trợ người tỵ nạn. (Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn nhớ, vào những năm 80, con tàu Cap Anamur đã vớt rất nhiều người tỵ nạn Việt Nam lênh đênh trên Thái Bình Dương). Xem bản tin của hãng thông tấn DPA.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018