tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

KHI GIỚI DỊCH GIẢ VĂN HỌC KHÔNG CÒN TÊN TUỔI NỮA. Một nhà xuất bản ở Canada vừa thông báo rằng họ sẽ không còn in danh tính của dịch giả lên bìa sách nữa, với lý do rằng độc giả có khuynh hướng không thích đọc bản dịch. Giới dịch giả văn học tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức bất bình trước hiện tượng này. Xem bài tường thuật của Ray Conlogue.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018