tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

SÁCH MỚI: Tập thơ 025-403-888 của nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn vừa được tienve.org xuất bản dưới hình thức sách điện tử.

Hiện nay, hầu hết các nhà thơ, dù ở trong nước hay ở hải ngoại, đều gặp khó khăn trong việc xuất bản. Mục “Sách” trên Tiền Vệ được thành lập nhằm mục đích khắc phục sự khó khăn ấy, giúp các nhà thơ trong việc phổ biến rộng rãi các tác phẩm của mình trên mạng lưới Internet. Tập thơ 025-403-888 của nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn -- hiện sống và sáng tác tại Hoa Kỳ -- là cuốn sách điện tử thứ hai do tienve.org xuất bản. Cuốn sách điện tử đầu tiên do tienve.org xuất bản trước đây vài tháng là tập thơ Bầu Trời Lông Gà Lông Vịt của nhà thơ Trần Tiến Dũng.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018