tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

THỞ là nhan đề tập thơ của Nguyễn Hoàng Tranh do Tiền Vệ xuất bản vào tháng 12 năm 2003. THỞ gồm 29 bài thơ, dày 70 trang. Nguyễn Hưng Quốc viết lời giới thiệu. Hoàng Ngọc Diêu trình bày bìa sách. Tranh bìa là một hoạ tiết từ tác phẩm sơn dầu "Không" của Nguyễn Hưng Trinh.

THỞ là những bài thơ Nguyễn Hoàng Tranh đã làm trong gần ba năm qua. Trong lời giới thiệu, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc nhận định:

[Thơ Nguyễn Hoàng Tranh]... bài nào cũng có kỹ thuật thật chín. Tuy nhiên, điều tôi thích nhất chưa phải là độ chín trong các bài thơ ấy mà là tính chất thử nghiệm của chúng. Nói cách khác, tôi thích cái cách Nguyễn Hoàng Tranh làm thơ trước khi thích những bài thơ cụ thể của anh. Nguyễn Hoàng Tranh làm thơ như không hề biết thơ là gì. Theo tôi, đó là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa anh và vô số người làm thơ khác hiện nay: trong khi nhiều người khác biết họ sẽ viết như thế nào trước khi họ thực sự cầm bút: họ viết theo một mô hình thơ với những khuôn cảm xúc có sẵn, những khuôn vần và khuôn nhịp có sẵn, những hệ thẩm mỹ ươn ướt chút nước mắt và phảng phất chút nước hoa có sẵn; Nguyễn Hoàng Tranh - t hật ra, nói cho ngay, không phải chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Tranh - dường như, bằng động tác làm thơ, nhắm đến một mục tiêu nhiều tham vọng hơn và cũng nhiều bất trắc hơn: đề xuất những mô hình khác cho thơ...

(Mời bạn đọc xem toàn văn lời giới thiệu của Nguyễn Hưng Quốc đã đăng trên tienve.org)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018