tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Đỗ Thế Tài (Pháp, 31/01/2004): Bài "Trò bôi bẩn văn chương" đúng là trò bôi bẩn văn chương. Trong văn chương không có gì bẩn mắt bằng hình ảnh một nhà văn đóng vai cảnh sát hình sự xăn tay áo lên, móc súng lục ra "để kịp thời ngăn chận và xử lý" những nhà văn khác không chịu viết giống mình. Lá thư toà soạn của Tiền Vệ rất thẳng thắn, thuyết phục. Nhưng nếu các bạn "mong những kẻ còn mang nặng những di sản ấy chỉ là một thiểu số" thì cái mong ước ấy thật là lạc quan lắm đấy.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018