tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Đỗ Phương (Việt Nam, 01/02/2004): Trong thơ văn tiếng Anh của nhiều cây bút cự phách đương đại ở các nước Anh, Mỹ, có nhiều người dùng những chữ "fuck", "cock", "cunt"... trong tác phẩm văn chương của họ, và tôi thấy rất thoải mái khi đọc họ. Nhưng không hiểu tại sao khi thử dịch ra tiếng Việt, tôi thấy rất ngượng, không dám gửi đăng báo. Tại sao vậy? Có phải mỗi ngôn ngữ có một thứ "taboo" tự nhiên nào đó? Hay một nguyên nhân văn hoá nào khác? Rất mong các bậc cao kiến chỉ giáo.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018