tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Dương Chu (Úc, 02/02/2004): Allen Ginsberg đã đọc bài thơ "Love Poem On Theme By Whitman" trước toà án vào năm 1969, khi ông cùng 6 nghệ sĩ khác bị kết tội tổ chức nổi loạn tại Hội Nghị Dân Chủ Quốc Gia năm 1968 tại Chicago. Thử tưởng tượng các ông quan toà đường bệ đã cảm thấy thế nào khi nghe bài thơ ấy! Thật là lý thú! Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đăng Thường đã dịch bài thơ ra Việt ngữ. Rất "ngọt"!


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018