tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Thảo Châu (Việt Nam, 03/02/2004): Lê Thị Thấm Vân viết rất "nữ", nghĩa là đúng điệu nhà văn nữ viết chuyện nữ qua cái nhìn nữ, chứ không phải kiểu nhà văn nữ viết chuyện nữ qua cái nhìn nam (như đa số nữ sĩ vẫn cứ vấp phải). Đọc văn nữ như thế rất sướng. Rất sướng.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018