tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Trần Thanh Dũng (Pháp, 09/02/2004): Nhóm chủ trương Tiền Vệ toàn là những người vượt biên. Tại sao mấy anh chị lại có thể chủ trương thứ nghệ thuật vị nghệ thuật như thế trong khi chế độ cộng sản vẫn còn cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân?


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018