tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Nguyễn Văn Ðịnh (Việt Nam, 11/02/2004): Thơ trên Tiền Vệ quả là mới mẻ, nhưng hơi nhiều. Ðề nghị đăng thêm truyện và tiểu luận để thay đổi không khí.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018