tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Thu Hoàng (California, USA, 12/02/2004): Ðọc các bài thơ trên Tiền Vệ, phần lớn tôi không hiểu gì hết. Sao không đăng những bài thơ dễ hiểu và dễ làm người đọc xúc động hơn? Tôi thấy nhiều websites đăng các bài thơ tình thật dễ thương. Thơ tình thì lứa tuổi nào cũng thích đọc. Nếu Tiền Vệ thêm những bài thơ như thế, Tiền Vệ sẽ là một trang web hết sức hay.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018