tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

A.N. (không ghi trú xứ, 14/02/2004): I have no intention on criticizing this forum, this poem is about the fact that young kids nowadays spend too much time on chatting and talking nonsense stuff.

 

[Độc giả A.N. dùng tiếng Anh để viết thư. Chúng tôi xin tạm dịch ra tiếng Việt:

Tôi không có chủ ý phê phán diễn đàn này, bài thơ này nói về thực trạng rằng lũ trẻ ngày nay bỏ quá nhiều thì giờ để tán gẫu và nói chuyện vô nghĩa lý.

Độc giả A.N. gửi kèm bài thơ dưới đây. Chúng tôi xin đăng nguyên văn, hoàn toàn không biên tập.]

 

Căn phòng

 

Những đứa trẻ xa cha me

Tìm thấy nhau tại một căn phòng

Không người.

"Chúng ta hãy làm vua".

Lũ trẻ bước lên cái ngai vàng tự phong,

Không biết rằng

Căn phòng nát đã bị bỏ rơi.

 

Rồi chúng bắt đầu tập đi

Với những bước vấp váp nửa vời,

Cả bọn

Lúc nhúc như những con côn trùng

Lê lết, bầy hầy.

 

Rồi chúng bắt đầu tập nói

Nói ...nói ...nói

Phun cả nước bọt vào nhau

Vun vãi.

Bập bọe, ói mửa vài chữ

"a",

"b",

"c".

Chúng nắm lấy đầu nhau.

Chúng cào cấu cả bộ phận sinh dục nhau.

Cố phát ra những từ bí hiểm.

 

Chúng không biết ngoài kia có những người đang cười.

Một căn phòng thối hoăng.

 

A.N.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018