tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

P.K. - Một sinh viên (Waterloo, Canada, 18/02/2004): Đọc thư (+ thơ) của bạn A.N. tôi có cảm giác rất khó chịu, thậm chí dị ứng, với sự thiếu thẳng thắn trong phê bình của bạn. Không biết tôi có đòi hỏi quá khi tôi muốn chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau trong việc góp ý và phê phán. Tôi nghĩ như thế tích cực hơn là nói vòng vo và mỉa mai chỉ để thoả mãn cái tôi của riêng mình. Mong những lời góp ý này đến được với bạn.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018