tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Danh mục "tác giả" trên Tiền Vệ: Để tạo sự dễ dàng cho người đọc trong việc tìm tác giả, Tiền Vệ vừa thực hiện nút "tác giả" (nằm cạnh các nút "gửi bài" và "góp ý" trên trang "sinh hoạt nghệ thuật"). Khi bấm vào nút "tác giả", người đọc sẽ thấy một danh sách tác giả xếp theo mẫu tự ABC. Người đọc có thể bấm vào tên bất cứ tác giả nào để đọc tiểu sử và tất cả những tác phẩm của tác giả ấy đã được đăng trên Tiền Vệ. Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện danh mục "dịch giả" với những chức năng tương tự.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018