tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Scott Nguyễn (San Jose, USA, 15/02/2004): Tôi không ngạc nhiên khi biết Tiền Vệ có rất đông người truy cập. Tôi cũng là một trong những độc giả trung thành của Tiền Vệ. Tôi vào đọc Tiền Vệ hàng ngày. Khi nào bận rộn hoặc đi xa không vào internet được vài ngày, tôi thấy thật trống vắng. Sau đó, phải đọc bù một cách hết sức vất vả. Bài đưa lên Tiền Vệ nhiều quá. Chỉ cần nghỉ khoảng 3, 4 ngày là phải đọc bù đến mười mấy bài. Đọc mệt chết luôn. Xin đa tạ Tiền vệ đã cung cấp cho nguời đọc một kho tàng tác phẩm văn học đồ sộ và độc đáo. Ða tạ. Ða tạ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018