tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Bảo Quang (không ghi trú xứ, 17/03/2004): Chào anh chị em trong ban chủ trương Tiền Vệ. Tôi là một độc giả "thâm niên" của Tiền Vệ từ đầu năm ngoái (2003).

Tôi xin thành thật chúc mừng cho sự lớn mạnh và vững vàng của Tiền Vệ.

Tôi khâm phục sự bền bỉ của ban biên tập, tính dồi dào của bài vở đăng trên Tiền Vệ, tính mỹ thuật trong việc trình bày và tính kỹ thuật cao độ của Tiền Vệ.

Ước mong Tiền Vệ luôn luôn phát triển và vững mạnh để mọi người (những ai có cái nhìn nghiêm túc và thẳng thắn về văn học nghệ thuật) có chỗ để đọc, suy tư và trao đổi.

Tôi xin đề nghị hai việc:

1) Nếu được, xin Tiền Vệ sớm hoàn tất mục "diễn đàn" để tạo điều kiện cho mọi người trao đổi.

2) Nếu được, xin Tiền Vệ tạo thêm mục "hỗ trợ" Tiền Vệ. Tôi đề nghị vấn đề này vì biết chắc rằng để duy trì một web site với tầm cỡ như Tiền Vệ, đòi hỏi bài vở đã đành mà vấn đề kỹ thuật cũng như tài chính không phải là chuyện nhỏ. Tôi tin chắc quý độc giả bền bỉ của Tiền Vệ sẽ không ngại gì trong việc hỗ trợ Tiền Vệ vấn đề tài chính (một người bạn tôi cho biết nhóm chủ trương Tiền Vệ hoàn toàn tự lực trong vấn đề này). Phương thức hỗ trợ thế nào thì tôi xin để ban chủ trương Tiền Vệ quyết định.

Rất mong vài thiển ý trên sớm được thực hiện.

Kính chào.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018