tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

Phước An, nhà văn (Hà Nội, 26/06/2004): Đọc tập Thở của Nguyễn Hoàng Tranh tôi thấy rõ thơ không còn là đặc quyền của cảm xúc. Thơ là sự thông minh, một trò chơi của trí tuệ. Cái đặc sắc của thơ Nguyễn Hoàng Tranh nằm ở từ vựng, cú pháp, và đặc biệt là quan hệ lôgic và cấu trúc, cấu trúc của từng bài và cấu trúc của cả tập. Trong tập Thở có sự kết hợp ý thức thơ ca và ý thức hội họa, âm nhạc, giữa những ẩn dụ ngôn từ và siêu hình học của toán. Nguyễn Hoàng Tranh đang hình thành một quan niệm về thơ. Quan niệm đó không đơn giản chỉ là phản ứng hay phản kháng, khích động hay khiêu khích, không chỉ là việc sử dụng ngôn ngữ văng mạng, cho đã. Nhưng quan niệm đó là gì, cũng như đặc trưng của cấu trúc và ngôn ngữ thơ Nguyễn Hoàng Tranh là gì thì phải có một nghiên cứu sâu mới khẳng định được.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018