tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Nhà xuất bản tư nhân ở Việt Nam?

Tại hội nghị phổ biến chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam vào ngày 4-10 2004 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng Trung Ương đánh giá, phân tích: Hoạt động xuất bản hiện nay tại Việt Nam đang tồn tại 4 mâu thuẫn cần phải giải quyết là: mâu thuẫn giữa việc mở rộng sản xuất và chất lượng xuất bản; giữa xuất bản với lưu thông; giữa kinh doanh và phục vụ; giữa đội ngũ viết sách và người làm công tác xuất bản. Bộ Văn Hoá Thông Tin đã trình bày việc thực hiện chỉ thị của Đảng bằng việc xây dựng 10 đề án ngoài dự thảo Luật Xuất Bản sửa đổi bổ sung: đào tạo đội ngũ; bản quyền tác giả; chương trình quốc gia các loại sách thiết yếu; quỹ sách quốc gia; kế hoạch thanh tra; trung tâm thông tin nghiên cứu các hoạt động xuất bản và đưa xuất bản phẩm lên mạng; kiện toàn cơ chế quản lý nhà nước; khôi phục phát hành sách cấp huyện; cơ chế quản lý các lực lượng ngoài quốc doanh. Qua đề án trên của Bộ VHTT thấy có điểm mới là: Cơ chế quản lý các lực lượng ngoài quốc doanh. Đứng trước thực tế 70% thị trường sách hay sách tốt ở Việt Nam đang nằm trong tay tư nhân; ông Nguyễn Khoa Điềm nêu rõ chỉ thị 42-CT/TW: “Huy động các nguồn lực xã hội cho xuất bản và phát hành sách phục vụ đông đảo nhân dân, Xây dựng ban hành cơ chế quản lý có hiệu quả đối với các lực lượng tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ngoài quốc doanh.”

Qua hội nghị này, phải chăng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước Việt Nam cuối cùng đành chịu chính thức làm giấy khai sinh cho các nhà xuất bản tư nhân ở Việt Nam?


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018