tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

SÁCH MỚI PHÁT HÀNH 2005:

 

Lê Thị Thấm Vân là một cây bút can đảm về nhiều phương diện. Can đảm trong ý tưởng. Can đảm trong việc chọn lựa đề tài. Can đảm trong lối viết. Và can đảm trước những phản ứng của người đọc. Một nền văn chương chỉ có thể thay đổi khi có sự xuất hiện của những cây bút can đảm.
Hoàng Ngọc-Tuấn

 

bóng gẫy của thần tích

(tiểu thuyết)

Lê Thị Thấm Vân

bìa sách do Lê Nghĩa Quang Tuấn trình bày

Anh Thư xuất bản, California, USA, 2005

230 trang, giá 10 Mỹ kim

 

 

Liên lạc:

Nhà xuất bản Anh Thư

P.O. box 390910

Mountainview, CA 94039-0910, USA

email: thamvan@sbcglobal.net

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018