tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

Thư gửi Ban biên tập Talawas và Tiền Vệ.

Đọc bài của Ông Phan Nhiên Hạo (Talawas, 12-4-2005, Về một bài thơ của tôi bị đạo văn trên Tiền Vệ ) như một người thường xuyên đọc Talawas và Tiền Vệ đang sống ở Sài Gòn, tôi thấy rất lạ về cách nhìn của ông PNH này!

-          Rất là nhiều trường hợp đạo văn, ngay cả các trường hợp “mơ hồ đạo văn” hay “dẫn chứng không chú thích”, v.v… trên rất nhiều sách báo, diễn đàn, nhưng tôi chưa hề thấy có bất cứ ai có thể hồ đồ đến nỗi đổ lỗi lên đầu mấy cái diễn đàn hoặc mấy người phụ trách diễn đàn như thế này! Ngoại trừ ở trong nước! Ngay cả cái vụ ông PNH dẫn chứng (Lê Đạt) và các vụ khác nữa trên Talawas trước đây thì chả ai trách cứ hay đổ tội lên diễn đàn hoặc nhà xuất bản như ông PNH này cả.

-          Thì đúng là Khuyến này hơi lôi thôi không bị chú cho rõ, thế thì Khuyến nên bị ông PHN nện cho một trận cũng phải. Nhưng tiếc là ông PNH thì không “bụp” Khuyến, ngược lại cứ “tư duy” theo kiểu “bao cấp” và “quản lý hàng dọc” của báo chí nước mình cho nên ông nện trật chỗ, không những Tiền Vệ mà còn đá thêm ông Nguyễn Hưng Quốc và ông Hoàng Ngọc Tuấn nữa thì quá trớn! Ông PNH ơi, khi đã chịu chơi gởi bài đi mấy nơi này để dăng thì làm ơn thay đổi cái tư duy cũ kỹ này đi chứ không thì ai mà mê ông điếu đổ như thế này! Tôi cứ tưởng chỉ có mấy văn thi sĩ trong nước mới bị nhầm lẫn không ngờ qua Mỹ, tốt nghiệp, rồi ở bên đó mười mấy năm rồi mà vẫn còn tiếp tục mang cái cùm báo chí và “nặng mùi” lý luận chính trị trong nước! Nặng quá đi! Tội quá đi!

-          Sẵn đây như là một đọc giả rất thường xuyên của Talawas và Tiền Vệ, tôi xin cám ơn hai diễn đàn này cho tôi (và rất nhiều bạn hữu khác) “hơi thở” không thể thiếu hằng ngày. Xin cứ tiếp tục. Chúng tôi không đến nỗi ngu ngơ như các ông-bà-anh-chị-văn-thi-phê-bình-sĩ tưởng nên đã phải hướng dẫn, đính chính, giải thích… Và đề nghị cứ tiếp tục đăng luôn các bài như cái kiểu bài của ông PNH để tôi (và các bạn hữu khác) có lý do ngồi tán gẫu (với chút ít cà phê, bia) và nhận xét thử, bên cạnh những sáng tác quý giá, khả năng nhận định và “tư duy” của các nghệ sĩ này.

 

Lâm Thanh Hoàng

Sài Gòn, 12/4/2005.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018