tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

GIỚI TRẺ CẦN ÐƯỢC HỌC YÊU VĂN CHƯƠNG. Andrew Motion -- nhà thơ đoạt nhiều giải thưởng lớn, kiêm giáo sư môn văn chương sáng tạo tại Viện Ðại Học East Anglia, Norwich -- gần đây đã lên tiếng phản đối cách dạy Anh văn trong các trường trung học. Ông tấn công đường lối giáo dục kiểu "bánh xe chuột chạy" (educational rat wheel) vẫn thường được dùng để dạy giới trẻ đọc những văn bản soạn sẵn và thi đậu, nhưng đã không dạy chúng yêu văn chương. Theo ông, thay vì dạy cho học sinh thuộc lòng những văn phẩm kinh điển, tốt hơn nên dạy chúng cách đọc văn chương. Thuộc nằm lòng nhiều áng văn hay, theo ông, sẽ không có lợi cho học sinh bằng sự thủ đắc một khả năng đọc và thưởng thức văn chương. Xin đọc bài tường thuật của Stephen Moss.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018