tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

 

CHÚC MỪNG TÂN HÔN

Được tin vui nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh kết duyên cùng nhà thơ Phạm Thị Ngọc Nguyệt, hôn lễ được cử hành vào ngày 29 tháng 5 năm 2005 tại Sài Gòn, Tiền Vệ và bằng hữu trong cõi thơ xin chia vui cùng hai bạn và cầu chúc hai bạn trọn đời hạnh phúc.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018