tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
tin & thư
chi tiết bản tin
 

NGHỆ THUẬT LÀ MỘT PHƯƠNG THUỐC. Trong đời sống bình thường hàng ngày, không ít người vẫn tỏ vẻ hoài nghi hoặc thích tranh cãi với ý tưởng cho rằng công việc sáng tác nghệ thuật tự nó là công việc đem đến lợi ích thiết thực cho sức khoẻ tinh thần của nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nghệ thuật liệu pháp (art therapy), ý tưởng ấy không có gì đáng ngờ cả, vì y giới đã thực sự sử dụng nghệ thuật như một phương thuốc để chữa trị nhiều căn bệnh tâm thần, và nghệ thuật liệu pháp đã càng ngày càng trở nên quảng bá trên thế giới. Xin đọc bài tường thuật của Doug Harvey.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018