tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Sức sống mới  [đối thoại]

 

Cái mốt thời thượng bây giờ là... thay da. Vâng ạ! Nhưng thay da thì tất nhiên cũng phải có... đổi dạ? Nếu cô siêu mẫu muốn có... làn da nâu, nếu cậu siêu phù thủy muốn có... làn da trâu, vậy thời các bác siêu đỉnh muốn có... làn da nào? Vì cái đảng hũ nút luôn luôn bịt mặt khi ra đường... hẻm, che mày lúc vô ngõ... cụt cho nên Sương tui đã thử hình dung một màn diễn trong... thâm cung Ba Đụng như sau:

 

Chủ tịch nước, vừa lắc mông [gà?] vừa ca ca:

 

Em sống trong khát khao

Em sống trong ước ao

 

Da da da...

 

Thủ tướng đất, vừa lắc đít [vịt?] vừa xịt xịt:

 

Mang đến những ước ao

Mang đến những khát khao

 

Da da da...

 

Chủ tịch nước, thủ tướng đất, bộ chính trị bùn cùng nhảy khỉ [đực?] và đồng thét vượn [thiến?]:

 

Làn da mao

Làn da mao

Làn da mao

 

Da da da...

 

Làn da mao

Làn da mao

Làn da mao

 

Khựa khựa khựa...

 

Điệp khúc:

 

Da da da...

Làn da mao...

Khựa khựa khựa...

 

Da da da...

Làn da mao...

Khựa khựa khựa...

 

(lặp lại điệp khúc và nhỏ dần)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018