tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Gia Tài Của Mẹ 2010  [đối thoại]

 

 

 

Gia Tài Của Mẹ 2010

 

1.

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Bao nhiêu năm cộng sản từng ngày

Gia tài của mẹ, để lại hôm nay

Gia tài của mẹ, là nước Việt này

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai lăm năm đổi mới thị trường

Gia tài của mẹ, những thằng đại gia

Gia tài của mẹ, bô xít rừng già

 

2.

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai lăm năm kinh tế thị trường

Gia tài của mẹ, ruộng thành sân gôn

Gia tài của mẹ, rừng núi bồn chồn

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Bao nhiêu năm cộng sản đoạ đày

Gia tài của mẹ, một bọn lai hoa

Gia tài của mẹ, một lũ bù nhìn

 

3.

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Bao nhiêu năm cộng sản đoạ đày

Gia tài của mẹ, một bọn mafia

Gia tài của mẹ, một đảng độc tài

 

Lạy xin con gái lấy chồng xa

Mẹ mong con chớ quên màu da nước Việt ta

Mẹ trông con mau bước về nhà

Mẹ mong con lũ con đường xa

Ôi lũ con vì ta quên muộn sầu

 

Quên muộn sầu...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018