tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ngày xuân nói chiện mú-vì  [đối thoại]

 

Ông/bà Xyz nhận xét rất đúng về khía cạnh kỹ thuật mú-vì trong bài thơ “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân. Đọc xong, Lài rất thán phục và thầm cảm ơn Xyz đã mở mang kiến thức cho mình về chuyện ‘các Đê’ - từ 2-Đê đến 4-Đê - những điều mà Lài chưa hề biết.

Tuy nhiên, khi Xyz nhận xét rồi đề nghị ‘Tác giả (Đỗ Trung Quân) nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, tức là các câu

                 phim xứ ta chỉ 1-Đê

                 một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi

                 chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn

được sửa thành:

                 phim xứ ta chỉ 2-Đê

                 hai Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi

                 chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn

thì Lài thấy vụ này là Xyz chơi khó Đỗ Trung Quân quá xá.

Bởi vì sao vậy cà?

Ừa, Lài nghĩ rằng bởi vì xứ ta mà có 2-Đê hay 3-Đê hay nhiều Đê (dịch ra tiếng “lạ” là ‘Đa Đê’) - nghĩa là miễn sao nhiều hơn 1-Đê - thì chắc Đỗ Trung Quân đâu có quởn mang mấy cái con robot dặt dà dặt dẹo vô thơ làm gì cho khổ. 2-Đê trở lên thì còn có chiện gì để nói nữa cà!

Đúng vậy, hổng phải 1-Đê thì chắc hổng có mấy con robot cà chớn, cà chua, cà pháo, cà lăm đó, mà hổng có mấy con robot cà chớn, cà chua, cà pháo, cà lăm đó thì đâu có chiện:

                 khán giả

                 không ăn gì

                 mà

                 ói!

Khán giả phim 1-Đê mà hổng có ói thì văn bản của nhà thơ chỉ là một bài về kiến thức mú-vì chứ hổng thành một bài thơ.

Nghĩ cho cùng, cái khoảng cách giữa ‘THƠ & HIỆN THỰC’ – như cái đề mục mà mấy bác trong ban biên tập Tiền Vệ đặt cho bài nhận xét của Xyz – nó xa lơ xa lắc à, xa như từ Hà Nội tới Gò Công, bơi hoài hổng tới... thơ.

Mà nè, tụi mình đang nói chiện mú-vì và thơ cho dzui ba cái ngày xuân à nghen, giao trước là hổng có đứa nào được quạu à nghen!

Thôi, Lài đi ói cái nghen.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

18.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Xem bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân có các câu “phim xứ ta chỉ 1-Đê/một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi”, người đọc tôi xin nhận xét như sau: Tác giả nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, bởi vì xưa nay thế giới chỉ có phim 2-D (để chiếu màn ảnh 2 chiều, nghĩa là một mặt phẳng), rồi gần đây có phim 3-D... (...)
 
17.04.2010
những con robot / đi / đứng / và nói / hollywood đừng lên mặt / avatar chẳng là cái đinh gì / phim 3-Đê của quí vị chẳng là cái quái gì / phim xứ ta chỉ 1-Đê / một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi / chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018