tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bình tĩnh chứ!  [đối thoại]

 

Thưa ông Ngô Huy Liễn,

“Tránh né và nói láo đang trở thành tiêu chuẩn đạo đức của nhà văn nước ta”! E rằng ông quơ đũa cả nắm rồi. Nó dễ như tôi nói “Bọn nhà văn hải ngoại là bọn vong bản” vậy. Nói vậy là hàm hồ, thưa ông. Chỉ có một vài dòng giới thiệu một tác giả mà ông kết luận ngon lành tất tần tật “nhà văn nước ta”. Thưa ông, nếu giới thiệu chưa đúng thì ông cứ hiệu đính cho đúng, chứ chẳng ai vì cái giới thiệu chưa đúng ấy mà kết luận như ông kết luận cả. Nếu ông hiệu đính đúng như sự hiểu biết của ông thì quả tình nó đáng quí biết bao. Còn mạt sát tất thảy thì e ông mất bình tĩnh rồi.

Một cuộc hội thảo văn chương ở đâu cũng có cái được, cái chưa được. Cái nào chưa tới đầu tới đũa thì tranh luận, chứ vội qui kết nhau là hàm hồ lắm, thưa ông. Cái trò này tưởng chỉ là phương pháp của thời “Nhân văn giai phẩm”. Sao nó còn đây?

 

 

---------------

Bài liên hệ:

29.04.2010
[VĂN HỌC NƯỚC TA] ... Xin mời ông Ngô Huy Liễn tác giả bài viết “Tránh né và nói láo đang trở thành tiêu chuẩn đạo đức của nhà văn nước ta” bình luận về cách viết tiểu sử một số tác giả của chính trang Tiền Vệ mà ông tham gia cộng tác... (...)
 
27.04.2010
[VĂN HỌC NƯỚC TA] ... Tôi có cảm tưởng cái sinh hoạt văn chương ở thủ đô Hà Nội ta càng ngày càng thối tha vì những trò tránh né, xiên xẹo càng ngày càng trở thành những hành vi bình thường, không còn khiến các nhà văn ta cảm thấy xấu hổ chút nào nữa... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018