tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bây giờ trên quê hương chúng ta (nón lá & nón lá)  [đối thoại]

 

 

nón lá thời trang

hoa hậu chân dài

 

&

 

nón lá hàng rong

lao động chân dép

 

ôi xinh quá

 

ôi đẹp thay

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018