tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tình vào hạ  [đối thoại]

 

Cựu phi công “anh khùng” Lý Tống

(Ảnh: Người Việt)

 

Ca sĩ “rốc sến” Đàm Vĩnh Hưng

(Ảnh của Đàm Vĩnh Hưng cung cấp cho báo chí)

 

 

TÌNH VÀO HẠ

 

Tình vào hạ

Bộ

Ho! Ho! Ho!

 

Ớt vào mắt

Khổ

Hu! Hu! Hu!

 

Lý Tống vào

Hi! Hi! Hi!

 

Vĩnh Hưng vào

Yeah! Yeah! Yeah!

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018