tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
CÔ ĐƠN và CÔ ĐỘC — Nhân đọc “Quên Henry Miller / Nhớ Phạm Công Thiện” của Đặng Thân  [đối thoại]

 

Trong tiếng Đức, sự phân biệt giữa 2 chữ này rất rõ: das Alleinseindie Einsamkeit.

All-ein: tất cả, (chỉ có) một; đây là nói về lượng; sein: từ danh từ das Sein (Être).

Ein-sam: Một, và tính chất của nó; nói về phẩm; keit: tiếp vĩ ngữ chỉ danh từ giống cái.

Trong tiếng Việt: hoàn cảnh cô đơn và tâm trạng cô độc. Alonelonely khác nhau là vậy nhưng khi cô độc (không có người hiểu được mình) thì người ta thường thích ở một mình (cô đơn) còn sướng hơn !

Sự cô đơn của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, thường được nhắc đến nhiều, nhưng có lẽ ông gặp nhiều “bè” hơn là “bạn” nên ông, đúng hơn là, cô độc chứ không hề cô đơn.

Thiên tài dễ gì kiếm ra được tri kỷ?

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018