tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ông này “đơn” hay “độc”?  [đối thoại]

 

Vương Duy (701-761) có bài thơ bốn câu sau đây, chắc phải là một bài thơ hay vì thấy có mặt trong hầu hết các tuyển tập, gầy đây nhất, năm 1984, nó xuất hiện trong tuyển tập Đường Thi Nhất Bách Thủ (Một trăm bài thơ Đường hay nhất) do các học giả Trung Quốc Hiện Đại tuyển chọn .

Bài thơ như sau:

                              九月九日憶山東兄弟

                              獨在異鄉為異客

                              每逢佳節倍思親

                              遙知兄弟登高處

                              遍插茱萸少一人

 

Nguyên âm Hán Việt:

                              CỬU NGUYỆT CỬU NHẬT ỨC SƠN ĐÔNG HUYNH ĐỆ

                              Độc tại dị hương vi dị khách

                              Mỗi phùng giai tiết bội tư thân

                              Giao tri huynh đệ đăng cao xứ

                              Biến tháp thù du thiểu nhất nhân

 

Dịch nghĩa:

               MỒNG CHÍN THÁNG CHÍN NHỚ ANH EM Ở QUÊ NHÀ SƠN ĐÔNG
               Đơn độc một mình ta sống ở quê người làm người khách lạ
               (Hàng năm) mỗi lần gặp hội, tiết vui vẻ lại càng nhớ đến người thân (yêu)
               (Lúc này) ta biết rằng anh em (ở nơi quê nhà ấy) đang cùng trèo lên núi cao
               (Ai nấy) đều (thung thăng) cầm một nhánh thù du[*] đi chơi chỉ thiếu một mình ta.

 

Nhân có câu chuyện “cô đơn”/”cô độc”, tôi post bài thơ trên trước hết là để mời quần hào thưởng thức một bài thơ hay, sau là xin đặt một câu hỏi liên quan: vậy thì cái tâm trạng thi nhân trong bài thơ này là một tâm trạng cô đơn hay cô độc?

 

_________________________

[*]thù du: một loại cây giống như cây tiêu, theo tục xưa tiết Trùng Dương người ta mang theo đi dự lễ tiết để cầu được may mắn.

 

------------------

Bài liên quan:

13.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... Trong tiếng Việt, đây là hai từ đồng nghĩa khó phân biệt thật rõ sắc thái ngữ nghĩa. Cô độc có thể được hiểu là không có tri kỷ. Nhưng theo tôi, người ta có thể chọn cho mình sự cô độc chứ không thể chọn sự cô đơn... (...)
 
12.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... Trong tiếng Đức, sự phân biệt giữa 2 chữ này rất rõ: das Alleinseindie Einsamkeit... Trong tiếng Việt: hoàn cảnh cô đơn và tâm trạng cô độc... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018