tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Cườnq quốc... siêu mỏng siêu dày  [đối thoại]

 

Cái nước Mít Việt của “ta” ngày nay do các đỉnh cao trí tợn lãnh đạo không chỉ là “cường quốc thi ca” mà còn “cường” hằm bà lằng ba lăng nhăng đủ thứ ba mươi sáu kiểu... cọ khác nữa, các bác ơi. Sương tui xin miễn kể dông dài vì sẽ không đủ chỗ. Chỉ xin quý bác vui lòng cho Sương tui minh họa với hai tấm ảnh “mỹ thuật” vĩ đại chẳng thua cái lăng chủ tịt tí nào cả. Để các Bác - nhứt là các Bác đực sồn sồn đói sex - ngắm nghía chơi cho đỡ/đã thèm.

Hoa hậu... siêu mỏng

Ca sĩ... siêu dày

Ha. Lẽ ra Sương tui phải sử dụng từ “siêu hở” cho “ca nhi” này thời mới đúng... điệu, vì tấm thân ngà ngọc của “en” hơi bị... tong teo chưa đủ tiêu chuẩn dày dày sẵn đúc... hai tòa độn bơm. Nhưng Sương tui phải “ăn gian”... tán rộng vì cần đối chữ với hai từ “mỏng/dày”. Xin chư vị thứ lỗi bỏ qua cho Sương Bé Bự/Sương Fat Lady (siêu mập) nhé.

Trân trọng và “thanh kiều” vô cùng tận.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018