tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nghiên cứu văn học ở Miền Nam, tìm ở đâu?  [đối thoại]

 

Kính thưa quý vị học giả, các văn nghệ sĩ,

Từ lâu, tôi đã được nghe tới (và được đọc một số) các công trình nghiên cứu văn học ở Miền Nam. Theo quan sát của tôi, việc tìm về thành tựu nghiên cứu văn học ở Miền Nam ngày càng được học giới trong nước quan tâm, trong số đó, đáng chú ý có cả giới trẻ yêu chuộng học vấn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là vấn đề tư liệu. Nguồn tư liệu gốc, có lẽ, đã thất tán tứ phương sau ngày 30/4: bị đốt (thật chua xót!), theo chân giới trí thức ra nước ngoài, ẩn tàng trong các thư viện tư gia,... Những người trẻ như chúng tôi, để tìm đọc, thực vô cùng khó khăn (bản thân tôi đã bỏ nửa năm sưu tầm, nhưng kết quả không đáng là bao).

Do vậy, qua Tiền Vệ, tôi bày tỏ mong mỏi quý vị học giả, các văn nghệ sĩ, nếu có thể, giúp đỡ lên danh sách và dẫn nguồn (tài liệu gốc hoặc nơi đăng tải, lưu giữ) các công trình nghiên cứu ở Miền Nam về:

1, Văn học/văn hóa trung đại Việt Nam.

2, Các công trình nghiên cứu của Giáo sư Lê Tuyên.

Những công trình trên có ý nghĩa rất thiết thực với công việc nghiên cứu và giảng dạy văn học của tôi, và chắc chắn, cũng là của nhiều người ham mê văn chương ở Việt Nam hiện nay.

Tôi xin gửi tới quý vị lòng cảm kích vô cùng!

Cảm ơn Tiền Vệ đã đăng tải giúp thư này!

Xin tri ân tất cả.

Huế, giữa hè 2012
Trân trọng
Nguyễn Triệu Sơn

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018