tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tiền Vệ công khai phản đối lối phát biểu mang tính xúc phạm vô cớ của ông Trần Mạnh Hảo  [đối thoại]

 

Trong bài “Sự dễ dãi không làm nên giá trị thi ca” của ông Trần Mạnh Hảo (đăng trên website trannhuong.com ngày 20/6/2012) có đoạn:

“Rất lạ, hai bài viết của chúng tôi đã in trên các blog và website, tuy chúng tôi có gửi cho Tiền Vệ nhưng web này không cho in; cớ sao nay Tiền Vệ lại dùng Liêu Thái để lên án chúng tôi bằng những từ ngữ ghê gớm mà không hề chứng minh.”

 

Chúng tôi xin thẳn thắng trả lời ông Trần Mạnh Hảo như sau:

1/ Chúng tôi không hề nhận được hai bài viết nào đó của ông.

Trong thời gian qua, Tiền Vệ chỉ nhận được những bài do các tác giả và độc giả gửi qua hệ thống web http://tienve.org/home/activities/submitartwork.do?action=artworkSubmitForm hoặc gửi trực tiếp về mail@tienve.orgdoithoai@tienve.org.

Để ngăn chặn tệ nạn SPAM, tất cả những email gửi cho Tiền Vệ dưới hình thức gửi chung cho hàng loạt địa chỉ emails thì đều bị hệ thống mail của chúng tôi tự động xoá bỏ. Vì thế, nếu ông Trần Mạnh Hảo đã gửi bài theo hình thức đó, chúng tôi không thể nhận được.

2/ Chúng tôi chỉ nhận được bài đối thoại của tác giả Liêu Thái và đăng tải bài ấy vào mục Đối Thoại của trang Tiền Vệ, cũng như trước đây chúng tôi đã từng nhận và đăng tải các bài đối thoại của ông Trần Mạnh Hảo.[Xin bấm vào đây để xem các bài của ông Trần Mạnh Hảo đã đăng trên Tiền Vệ]

3/ Khi gửi bài cho mục Đối Thoại, cá nhân tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình. [Xin bấm vào đây để đọc nguyên tắc của mục Đối Thoại]

4/ Liêu Thái là một tác giả độc lập, không phải là một cây bút do chúng tôi đặt hàng, cũng không phải là người làm công cho chúng tôi, vì thế chúng tôi không thể “dùng Liêu Thái để lên án” bất cứ ai, cũng như chúng tôi không thể dùng ông Trần Mạnh Hảo để lên án bất cứ ai cả.

5/ Chúng tôi công khai phản đối lối phát biểu mang tính xúc phạm vô cớ của ông Trần Mạnh Hảo khi ông cho rằng chúng tôi đã “dùng Liêu Thái để lên án” ông.

 
Tiền Vệ
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018