tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Chúng ta đã viết được những gì?  [đối thoại]

 

Người Buôn Gió (Nguồn ảnh: Internet)

 

Chúng ta đã viết được những gì?

 

tôi đọc trên blog Người Buôn Gió

bài Chúng ta đều ở trong rọ

lòng vừa buồn vừa thấy bâng khuâng

cho số phận những bloggers bất đồng chính kiến

 

anh ấy cảnh báo ở Việt Nam

những bloggers đứng bên lề trái

đã từng viết những bài có thể bị gạch đỏ

bởi bộ phận theo dõi thông tin văn hóa của công an

nên biết trước sẽ có ngày bị bắt

họ phải nhớ đâu chỉ ngưng gõ bàn phím là xong

vì khi cần có một chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm

hay để phục vụ một mục tiêu chính trị

hay để phục vụ quan hệ với một nước nào đó

là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam

sẽ ra lệnh cho cơ quan an ninh nhặt ra từ rọ

một "của để dành"

mà gán tội tuyên truyền chống nhà nước và đem kết án tù

anh ấy trưng ra trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, AnhBaSG Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần...

 

nhưng anh nói biết trước sẽ bị bắt không phải để tránh

mà là để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản bình yên

sẵn sàng đi đến nơi biết trước là sẽ đến

để sống không uổng phí những tháng ngày ở đó

biến một ngày bị trừng phạt thành một ngày lợi ích cho tương lai

 

tôi suy nghĩ nhiều về trường hợp của anh

một người cầm bút không chấp nhận sống thụ động

muốn tự biên soạn kịch bản đời mình

đã can đảm luôn luôn nói lên sự thật

rồi ngẫm lại mình cùng những bạn văn

đang sống yên lành dưới các chế độ có dân chủ có tự do

chúng ta thực sự đã viết được những gì

cho đồng bào còn đang thống khổ

dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản độc tài

trên khắp đất nước quê hương?

 

Bắc Phong
10/11/2012

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018