tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ai đặt tên cho Việt cộng?  [đối thoại]

 

mẹ đặt cho nó cái tên rất đẹp: việt nam cộng hoà.
...tên của nó bây giờ là việt cộng
(trích bài “tên nó là việt cộng”, thơ của Phan Bá Thọ)

Tui chưa nghe ai gọi VNCH là Việt cộng cả. Gọi như vậy, xét về lý, cũng được đấy. Nhưng cái lý rất cùn.

Việt cộng, ngay thời điểm này, là cách gọi của chính... Việt cộng. Nói đúng hơn, là cách gọi của Tàu cộng dành cho Việt cộng. Và Việt cộng bằng lòng mình là Việt cộng. Đường hoàng trên giấy trắng mực đen. Việt cộng.

Một người có tên là A thì gọi là A chứ biết gọi gì bây giờ. Vả chăng, một người không phải tên A, lại gọi họ là A thì không nên. Xét về mặt nào cũng không nên.

Gọi VNCH là Việt cộng. Vậy Việt cộng thứ thiệt chình ình ra đó thì nhét vào đâu cho khuất?

 

_____________
Tàu gọi Báo điện tử của đảng Cộng sản Việt Nam là “Việt cộng điện tử báo”. Xem: 越共电子报
 
“Việt cộng” tức là “Việt Nam Cộng sản đảng”. Xem: http://cn.cpv.org.vn/

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018