tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Trí thức đểu  [đối thoại]

 

mình đã chán nghe chuyện sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam

nhưng đọc xong bài Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp

của bác Phạm Quang Tuấn mới đây trên Tiền Vệ

lòng lại thấy bâng khuâng nên xin viết mấy dòng đồng cảm

 

mình hiểu đại khái bác Phạm Quang Tuấn hùng hồn phản biện

vì theo giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà toán học nổi tiếng

và các trí thức tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP)

thì sự lãnh đạo nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một thực tế lịch sử

việc bỏ điều 4 hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại

"có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định

đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.”

nên ông ta và các bạn trong nhóm CVHP xin góp ý bổ sung

"sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác,

có điều kiện và phải được nhân dân kiểm tra, giám sát;

cơ chế kiểm tra, giám sát phải được pháp luật quy định.

 

ôi cái thứ thực tế lịch sử phũ phàng

mà bất cứ ai biết đến giá trị thực của tự do dân chủ

nghĩ đến lại không thấy buồn cho đất nước

đầu óc cuả đám trí thức CVHP mê muội chấp nhận nó

rồi góp ý sửa đổi hiến pháp một cách ngây ngô

thật càng đáng buồn hơn trên phương diện mỗi cá nhân

 

qua luận điệu vuốt đuôi cộng sản

của GS Ngô Bảo Châu và các trí thức trong nhóm CVHP

mình nghĩ họ hình như đang lường gạt niềm tin dân ta vào trí thức

dân ta đang sống trong thời đại đồ đểu

trí thức mà cũng có đồ đểu nữa sao?

 

Bắc Phong

 

 

-----------------

Bài liên quan:

30.04.2013
[CHÍNH TRỊ & NHÂN CÁCH] ... Có ai có thể ngờ hai nhà khoa học nổi tiếng, từng được đào tạo và hiện đang phục vụ trong những đại học lớn của Tây phương, nơi mà truyền thống tự do ngôn luận và tư tưởng được coi là mục tiêu tối thượng, lại lên tiếng ủng hộ sự bịt miệng cả một nước 90 triệu dân! Nếu những lời viết về Điều 4 của hai GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn được dịch ra tiếng Anh và quảng bá trên thế giới, liệu các lãnh đạo đại học, các đồng nghiệp và thậm chí các sinh viên của hai GS sẽ nghĩ gì về họ?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018