tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
gởi thầy hưng  [đối thoại]

 

thưa thầy tôi triệt để chống cộng

bề gì tôi đã chống cộng

từ đầu tôi đã chống cộng

rốt cuộc thể nào tôi vẫn chống cộng

 

thưa thầy tôi đang chống cộng

cho dù tráo nón đổi lốt

tôi vẫn kiên trì chống cộng

tôi chỉ thấy một lằn ranh

bên này bên kia tôi cứ đập cộng

tôi muốn đập cộng như đập đầu rắn

cái đầu đã tiêm nọc độc

cho hiểm họa khôn lường thế nhân

nên tôi cương quyết chống cộng

cho dù còn dăm ba mống

tôi cần hô to khẩu hiệu

trên triệt dưới diệt tới cùng

 

tháng 5 năm 2013

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018