tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Xin Trả Nợ Người”  [đối thoại]

 

1. Tôi không đặt tiền đề: “nhạc ngữ một số những bài hát của nhạc sĩ TCS nói về bi kịch của lịch sử VN vào hậu bán thế kỷ thứ hai mươi, và bi kịch này có phải chỉ là thảm nạn thuyền nhân VN sau 75 hay không?”

2. Mà nó như thế này. Xin đọc kỹ hồi này sẽ rõ. Tác giả BVP gán cho nhạc sĩ TCS như: “Trịnh Công Sơn (TCS) là một tiêu biểu thật rõ nét về bi kịch của lịch sử Việt Nam hậu bán thế kỷ thứ hai mươi” nên “còn có sự rung động trước cái xót xa và đau thương của thân phận con người”. Do chủ quan cá nhân của mỗi người như một biến cố lịch sử có là bi kịch của dân tộc hay không là tùy vào hậu quả của nó gây ra có ở mức độ trầm trọng hay chăng. Riêng tác giả BVP đưa ra hai tiêu chuẩn là “xót xa” và “đau thương”. Trong lịch sử VN vào hậu bán thế kỷ hai mươi có nhiều bi kịch. Như chiến tranh VN trước 75 mà hậu quả của nó gây ra là “sự rung động trước cái xót xa và đau thương”. Nhạc sỉ TCS đã từng. Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận điều này. Vấn đề ở đây là một bi kịch khác của VN sau 75 là thuyền nhân - bộ nhân đã có bị nhạc sĩ TCS bỏ quên trong các bài hát của ông hay không. Đã có! Tôi đã lục vấn một số câu hỏi xem tác giả BVP có đã vơ vào hết những bi kịch VN ở hậu bán thế kỷ hai mươi qua nhạc ngữ của TCS chăng. Nên, tiền đề bài viết “Bó Tay” là: “nhạc sĩ TCS đã có xót xa và rung động trước hết thảy mọi bi kịch VN vào hậu bán thế kỷ hai mươi hay không?”

3. Viết đến đây bỗng nhiên tôi nhớ đến bài hát “Xin Trả Nợ Người” của nhạc sĩ TCS. Tôi đã bị mang món nợ “Tam Đoạn Luận” từ tác giả BVP nên xin trả lại ông món nợ đó thông qua phép “Quy Nạp Phóng Đại” tôi đã được học trong môn Luận Lý Học lớp Đệ Nhất từ hồi xửa hồi xưa.

 

 

-----------------

Bài liên quan:

09.08.2013
[ĐỌC VĂN] ... Tôi xin phép trả lời ông Nguyễn Anh Thăng về ý kiến của ông trên Tiền Vệ ngày 7.8.2013. Ý kiến ấy liên hệ đến quyển sách về Trịnh Công Sơn (TCS) mà tôi đã viết cũng như liên hệ đến chính cá nhân tôi... (...)
 
07.08.2013
[ĐỌC VĂN] ... Lại tự hỏi: nhạc sĩ TCS không là thuyền nhân nên ông không thấy “xót xa” thì coi cũng tạm chấp nhận, chứ ông BVP bằng chính kinh nghiệm cá nhân mà lại “khúc xạ” cái thảm trạng thuyền nhân và bộ nhân Việt Nam ở vào thời điểm ấy như là chuyện bình thường thì cái “thấu kính” của ông BVP chắc phải có vấn đề?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018