tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Chân dung hoạ sĩ Hoài Nam biến thành chân dung thi sĩ Bùi Giáng  [đối thoại]

 

Đoạn ghi chiều lên thăm cháu nội bấm laptop xem
thấy họ in lầm chân dung Bùi Giáng trên một website, thật ngậm ngùi ...

 

Chiều lên thăm hai cháu nội

sau khi chơi thảy banh cùng cháu

mệt rồi vô bấm laptop xem qua

các website, thật lạ khi thấy trên

Dân Trí — diễn đàn dân trí Việt Nam

có bài 15 năm tưởng nhớ “thi sĩ kỳ dị”

Bùi Giáng của Hồng Nhung

 

mà kỳ dị thật khi trong bài có cái ảnh

lớn nhất ghi chú bên dưới

“thi sĩ kỳ dị” Bùi Giáng, mà tôi

ngớ người khi nhận ra đó là ảnh

khi về già của hoạ sĩ Hoài Nam,

hồi xưa anh học ở Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật

Gia Định, tôi có gặp anh cùng Hiếu Đệ

kể cả Cổ Tấn Long Châu trước khi vào bưng

(nay Hiếu Đệ và Cổ Tấn Long Châu đã mất)

sau đó Hoài Nam là hoạ sĩ nổi tiếng

chuyên vẽ trang trí các tấm phông cải lương

chắc chị Kim Cương biết

 

nay anh Hoài Nam còn sống không ở Sài Gòn

vậy mà không ai nhìn thấy cái ảnh ấy

tôi có e-mail cho Huỳnh Như Phương hay

nếu Bùi Giáng còn sống anh sẽ nói

vui thôi mà, mai mốt Trẫm sẽ mượn cặp kính

và cái mũi của Hoài Nam để thành Bùi Bàng Giúi

 

tôi vẫn luôn thầm yêu quý kính trọng anh

tôi vẽ nhiều sát na chân dung anh và để cho nhiều

người lưu giữ hình ảnh một Bùi Giáng trác tuyệt

riêng tôi vẫn nhớ hoài anh đi về với gió du côn...

 

Virginia, Sept. 16, 2013
Đinh Cường

 

Chân dung hoạ sĩ Hoài Nam biến thành chân dung “thi sĩ kỳ dị” Bùi Giáng trên báo Dân Trí:
 
 
Chân dung Bùi Giáng (tư liệu của Đinh Cường):
 
 
Bùi Giáng 2 tháng trước khi mất (tư liệu của Đinh Cường):
 
 
Chữ viết của Bùi Giáng:
 

 

__________________________
Phụ chú của Hoàng Ngọc-Tuấn:
 
Hôm qua, 16.09.2013, thi/hoạ sĩ Đinh Trường Chinh cũng có cho chúng tôi biết rằng trang báo Dân Trí đã in chân dung hoạ sĩ Hoài Nam mà ghi là chân dung “thi sĩ kỳ dị” Bùi Giáng. Chúng tôi liền đưa vấn đề công khai lên Facebook và rất nhiều văn thi hữu từ Sài Gòn đã tham gia bày tỏ sự bất bình. Hôm nay, khi chúng tôi vào trang báo Dân Trí để xem lại, thì thấy bức chân dung hoạ-sĩ-Hoài-Nam-biến-thành-”thi sĩ kỳ dị”-Bùi-Giáng ấy đã bị xoá mất, nhưng báo Dân Trí không hề ghi một lời đính chính hay xin lỗi!
 
Trang báo Dân Trí (hôm nay) đã xoá bức chân dung ấy:
 
Trang báo Dân Trí (hôm qua) lúc chưa xoá bức chân dung ấy (còn trong Google cache)

 

 

-----------------

Bài liên quan:

17.09.2013
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Tuy nhiên, vấn đề không chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi vào Google truy lục thử, thì lại phát hiện rằng chân dung hoạ sĩ Hoài Nam đã bị biến thành chân dung Bùi Giáng từ tháng 12/2011. Trước hết, nhà xuất bản Nhã Nam cùng Hội Nhà Văn Việt Nam...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018