tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — Cái đuôi lấp ló...  [đối thoại]

 

Lời toà soạn:
Bắt đầu từ tháng 8/2007, Tiền Vệ mở thêm mục "Thảo luận trong tháng". Mỗi tháng, chúng tôi sẽ nêu lên một đề tài và mời bạn văn bốn phương cùng tham gia thảo luận. Đề tài thảo luận trong tháng 8 tập trung vào câu hỏi cụ thể như sau:
 
"Cho đến nay ở Việt Nam vẫn còn quan niệm cho rằng tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản để cho mọi người có thể hiểu và cảm nhận được. Ý anh/chị thế nào?”
 
Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải tất cả những ý kiến của bạn văn gửi về Tiền Vệ trong tháng này.

 

_____________

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC LỚN THÌ PHẢI ĐƠN GIẢN?

 

Cái đuôi lấp ló...

 

Ý kiến của Lê Văn Tài

 

Tôi thấy nơi hậu cảnh của quan niệm này lấp ló cái đuôi của những ông bầu sô nhắc tuồng chỉ đạo sân khấu chính trị, nhằm mục đích: đề cao tính thực dụng và lợi ích cộng đồng, lùa đội ngũ viết văn cả nước vào trong một công tác phục vụ theo định hướng, hạ thấp rẻ rúng chức năng văn học, đồng thời, làm tê liệt khả năng người đọc bằng những điệu ru dễ dãi, khẩu hiệu sáo mòn. Nói đúng hơn, đây là một chu kỳ tiếp nối mệnh lệnh cởi mở / răn đe của trung tâm quyền lực, và cũng là tiếng nói roi vọt nhắc nhở rằng: văn dĩ tải "đạo" (?), mà từ lâu đã ăn sâu vào tim óc bao thế hệ và làm nghèo nàn, thui chột nền văn học đất nước nầy. Rẻ rúng nhà văn đã đành, họ còn cố tình chặt lông cánh, không để người sáng tạo có cơ hội tự do bay nhảy về phía chân trời tưởng tượng và dự phóng về một nền văn chương tương lai tươi mới. Tôi thiết nghĩ, nên để cho nhà văn tự tìm kiếm chất liệu và hoàn thiện công trình kiến trúc văn học - dân chủ - hiện đại hoá theo nhu cầu của thời đại mình. Không nhất thiết văn học phải là “đan phên liếp, tre nứa, trát bùn đất, rơm rạ...” để vuốt ve mơn trớn sự khoái cảm một chiều của tầng lớp đại chúng đồng chí công nông (mà trình độ đọc và cảm thụ văn học của họ đến đâu thì đã rõ!). Những sự khoái cảm một chiều này không mảy may mang lại kết quả đối tác khả thi nào trực tiếp vào sự phát triển của nền văn học Việt Nam đương đại.

Quan niệm cổ hủ ơi, chào mi!

 

 

Đã đăng:

04.08.2007
[THẢO LUẬN - THÁNG 8/2007] ... Sự đơn giản dĩ nhiên là cần thiết, rất cần thiết, nhưng chỉ nên được xem là khởi điểm — như ai cũng phải thuộc bảng chữ cái (nếu muốn biết đọc, biết viết) — chứ không nên là mục tiêu... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018