tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tết năm Sửu, xem tranh Hà Trí Hiếu  [đối thoại]

 

(Tặng HTH)

 

Cổng Lòng

                    Cong

                               Thõng Đòng

                                                       Mọng Mọng

 

Cung Sừng

                     Dựng

                                Ngửng Hứng

                                                       Phừng Phừng

 

Phạm Long
27 Chạp Tết Trâu 2009

 

Arrangement, Oil on canvas, 110x140cm, 2000

 

 

With a Dark Blue Cow, Oil on canvas, 45x55cm, 2001

 

 

---------------------------
* Hoạ sư Hà Trí Hiếu gốc làng Cát Động, Hà Tây (cũ) / Nội (mới). Gái thôn dồn bê nghé là chủ đề đáu đau của tiên sinh buổi văn hoá làng tươi bười dưới gót thị dân và quan lại mới.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018