tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đại... đại... thắng... thắng... lợi... lợi...  [đối thoại]

 

(Nguyễn Đăng Thường sưu tầm)

 

Chân dung Mahmoud Ahmadinejad qua nét bút của Steve Bell

đăng trên nhật báo The Guardian

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018