tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nghị quyết vô đề  [đối thoại]

 

Được ngài nọ vinh danh chống độc tài*

tranh đấu cho rân chủ tự ro

(rần rần rần rần rần rần)

nhưng

cớ chi lại ca tụng lãnh tụ đỉnh cao đấu tố

(khổ chưa bớ mấy ông đạo dừa)

tuy thế

tui cũng thiệt tình xin chúc lành

(cho tâm linh mình được phơi phới)

bởi vì tui đã ký nghị quyết

vô đề

trước lúc rạng đông

(eng nghe chăng cung kèn)

cấm chỉ không cho mình trùm khăn lông

vọc lén

các me xừ và các ma đam

noben

(của những năm gần đây).

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018