tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bye bye blackbird...  [đối thoại]

 

đĩ jà...

tướng cướp jà...

nhạc sĩ jà...

ôi zui quá...

sinh viên không ham sống cao thượng...

ôi tuyệt quá...

những anh hèn của ngày hôm nay...

những best-sellers của một ngày mai...

ai đâu cần...

hoa địa ngục...

bye bye blackbird...

blackbird bye bye...

 

 

--------------

Bài liên hệ:

21.07.2009
[VĂN HỌC] ... Được ngài nọ vinh danh chống độc tài / tranh đấu cho rân chủ tự ro / (rần rần rần rần rần rần) / nhưng / cớ chi lại ca tụng lãnh tụ đỉnh cao đấu tố / (khổ chưa bớ mấy ông đạo dừa) / tuy thế / tui cũng thiệt tình xin chúc lành / (cho tâm linh mình được phơi phới)... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018