tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Cảo thơm  [đối thoại]

 

Theo dõi chuyện “anh hèn” phút chốc bỗng trở thành “anh hùng” nhờ một cuốn best-seller, Thị Sương tui sướng mê tơi như được xơi... chuối cau, chuối già. Vì vậy Sương muốn sưu tầm đọc thêm các tác phẩm giá trị đã xuất hiện hay sắp ra mắt, sau đây:

Hồi ký của một thằng cộng sản

Hồi ký của một thằng đầu sỏ

Hồi ký của một thằng bái Nga

Hồi ký của một thằng cõng Mao

Hồi ký của một thằng đội Hồ

Hồi ký của một thằng bán nước

Hồi ký của một thằng chủ tịch nước

Hồi ký của một thằng thủ tướng

Hồi ký của một thằng tham nhũng

Hồi ký của một thằng tư bản đỏ

Hồi ký của một thằng đại gia

Hồi ký của một thằng chiếm đất

Hồi ký của một thằng hát rong

Hồi ký của một thằng phó tổng

Hồi ký của một thằng hội nhà văn

Hồi ký của một thằng kiều vận...

 

Vân vân và vân vân...

Vị nào xa gần biết rõ danh tánh các tác giả, tên và địa chỉ các nhà xuất bản trong ngoài xin vui lòng cho biết. Sương thành thật cảm ơn trước.

Đa tạ.

 

 

--------------

Bài liên hệ:

31.07.2009
[VĂN HỌC] ... tôi có một giấc mơ / lai rai / chưa vĩ đại // tại sài gòn bùng binh chợ / giới trẻ sẽ đốt thơ // họ hoả thiêu / truyện kiều // đuổi con xẩm thậy về bắc kinh / đòi quyền sống cho gái quê lục tỉnh... (...)
 
[VĂN HỌC] ... đĩ jà... tướng cướp jà... nhạc sĩ jà... ôi zui quá... sinh viên không ham sống cao thượng... ôi tuyệt quá... những anh hèn của ngày hôm nay... những best-sellers của một ngày mai... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018