tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Lao động là vinh quang  [đối thoại]

 

LAO ĐỘNG

 

 

VINH QUANG

 

(Hồ Chí Minh)

 

 

Lao động là vinh quang

Poster lắp ghép bởi Nguyễn Đăng Thường, 2009.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018